Na čom hráme

Husle sú najrozšírenejší sláčikový hudobný nástroj, ktorý po dlhom a zložitom vývoji nadobudol definitívnu podobu v druhej polovici 16.storočia. Gajdy poznáme dvojzvukové, trojzvukové, štvorzvukové, päťzvukové. My predstavujeme trojhlasné gajdy, s dvojitou melodickou píšťalou, nafukovacou trubicou a burdónovou píšťalou (huk ), …

Read More

MŠ Záhorská Ves (Vianočný koncert)

Pred Vianocami navštívili našu materskú školu manželia Hlbockí, aby nám priblížili tradície a zvyky, ktoré sa dodržiavali v období pred Vianocami v minulosti. Predstavili nám rôzne hudobné i netradičné nástroje a samozrejme piesne a koledy. Bol to naozaj nielen pre deti krásny …

Read More

ZŠ Sokolíkova, Bratislava (Spievajže si spievaj)

V piatok 11.novembra nám manželia Katarína a Peter Hlbockí umožnili vrátiť sa v čase. Svojim hudobno-výchovným koncertom: „Spievajže si spievaj“ nás previedli dobou, keď ľudia chodili v krojoch, pracovali na poli, starali sa o dobytok a nepoznali televíziu, mobily a iné vymoženosti dnešnej doby. Svojimi nádhernými hlasmi nám predstavili …

Read More

Peter

je otec deväťčlennej rodiny a dušou našej folklórnej skupiny. Bol 23 rokov členom SĽUK-u ako spevák, sólista a inštrumentalista. Dnes so SĽUK-om spolupracuje externe.

Read More

Katarína

je matkou siedmich detí a spolu s manželom hlavou rodinného súboru. Členkou SĽUK-u bola 15 rokov v speváckom zbore. Vyštudovala Konzervatórium v Bratislave, spev u prof. Bukoveckej.

Read More

Mária

je druhá v poradí a najstaršia z dievčat. Narodila sa v r.1991, študovala na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch a absolvovala spev, husle a klavír na ZUŠ. Hrá tiež na zobcovú flautu, keyboard, mrmlák.

Read More