ZŠ Sokolíkova, Bratislava (Spievajže si spievaj)

V piatok 11.novembra nám manželia Katarína a Peter Hlbockí umožnili vrátiť sa v čase. Svojim hudobno-výchovným koncertom: „Spievajže si spievaj“ nás previedli dobou, keď ľudia chodili v krojoch, pracovali na poli, starali sa o dobytok a nepoznali televíziu, mobily a iné vymoženosti dnešnej doby. Svojimi nádhernými hlasmi nám predstavili piesne pracovné, ľúbostné, zbojnícke aj smútočné. Zobrali nás na dedinskú svadbu a dovolili nám pokolísať dieťatko počas uspávanky. Zoznámili nás so starými ľudovými nástrojmi, ktoré nám svojim zvukom, ale aj spôsobom akým sa na ne hralo učarovali. Boli to napríklad gajdy, ozembuch, drumbľa, ninera, okarína, mrmlák. Nechýbali ani rôzne píšťaly a krásne vyrezávaná fujara. Dozvedeli sme sa, že hrať sa dá aj na zvonce, ktoré nosili ovečky okolo krku,  ako aj na pracovný nástroj – pílu. Na záver sme si všetci spolu zaspievali pesničku Prší, prší len sa leje a odmenili manželov Hlbockých veľkým potleskom.

About the Author

adminis