Špeciálna ZŠ, Dunajská Streda (Spievajže si, spievaj)

Dňa 3.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu „Spievajže si, spievaj“ , ktorý bol zameraný na ľudovú pieseň, ľudové hudobné nástroje a ľudové zvyky, tradície a obyčaje.  Cieľom tohto výchovného koncertu bolo oboznámiť žiakov aspoň čiastočne s ľudovou piesňou, zvykmi a hudobným inštrumentárom Slovenska. Počas koncertu sa žiaci v živom vystúpení oboznámili s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, rôzne typy píšťal (šesťdierková, koncovka, dvojačka), ďalej drumbľa, okarína, ninera, píla, husle, mrmlák a ozembuch. Prezentácia nástrojov bola sprevádzaná hovoreným slovom o ich histórii, výrobe alebo aj o niektorých zaujímavostiach v súvislosti s nimi.

Účinkujúci manželia Peter a Katarína Hlbockí z Piešťan žiakom tiež zaspievali rôzne ľudové piesne, ktoré človeka na našom území sprevádzali od kolísky cez rôzne dôležité životné udalosti a ktoré vždy tvorili neoddeliteľnú súčasť jeho života.

About the Author

adminis