Peter

Ako člen Slovenského komorného zboru účinkoval na rôznych vystúpeniach, operných festivaloch v Taliansku, Južnej Kórei a v štátoch Európy. Spolupracoval s Novou scénou na muzikále Kubo, s Divadlom Andreja Bagara v Nitre na muzikále Alžbeta Báthoryová. Spolupracuje so zborom Slovenskej filharmónie v Bratislave, s ktorou absolvoval viaceré úspešné zahraničné zájazdy, napr. vo Viedni, v Benátkach, na Kanárskych ostrovoch. Je členom Slovenského gajdošského cechu. Okrem toho, že ovláda hru na rôzne hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, rôzne píšťalky, drumbľa, píla, ninera, husle, zobcová flauta, gitara, sám niektoré z nich aj vyrába.

About the Author

adminis