Mária

je druhá v poradí a najstaršia z dievčat. Narodila sa v r.1991, študuje prvý rok na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Navštevuje Základnú umeleckú školu, kde študuje v druhom cykle spev, v prvom cykle hru na klavír, husle, ale hrá aj na zobcovú flautu, keyboard, mrmlák. Je veľmi flexibilná, čo má v našej folklórnej skupine veľkú cenu. Na ZUŠ navštevovala aj tanečný odbor, kde sa venovala klasickému a stepovému tancu. Niekoľko krát sa zúčastnila Majstrovstiev sveta v stepe. Je členkou folklórneho súboru Máj, kde sa venuje ľudovému tancu.

About the Author

adminis