Anička

sa narodila sa v r.1995, je siedmačkou na Základnej cirkevnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch. Na Základnej umeleckej škole študuje hru na priečnu flautu, zobcovú flautu, violončelo, ale venuje sa aj spevu a klavíru.

Read More

Peťka

sa narodila sa v r.1997, je piatačkou na Základnej cirkevnej škole sv. Márie Goretti. Taktiež navštevuje ZUŠ, kde sa venuje hre na husle. Doma sa spolu s mamou venuje spevu a klavíru, je výborná speváčka.

Read More

MŠ Mišíka, Prievidza (Spievajže si, spievaj)

Hudobno-spevácke vystúpenie Spievaj, že si spievaj, sa rozoznelo celou škôlkou. Dvaja nadaní hudobníci, manželia, naším deťom predviedli ako hudba  sprevádzala človeka od narodenia až po starobu. Zaspievali nám rôzne uspávanky, ktoré sa spievali detičkám. Keď deti podrástli spievali si rôzne vyčítanky …

Read More

Miško

zavítal do rodiny v r.1999 ako piaty v poradí, konečne po troch dievčatách prišiel chlapec. Na ZUŠ študuje hru na husle, ale taktiež navštevuje aj výtvarný odbor. V našom folklórnom zoskupení hrá prvé,druhé alebo tretie husle.

Read More

Jurko

prišiel na svet v r.2002 ako šieste dieťa rodiny Hlbockej. Navštevoval ZUŠ, kde sa venoval hre na husle u pána učiteľa Kleina. Jurko rozdáva na našich vystúpeniach radosť svojimi šibalstvami, spevom a hrou na malé husličky.

Read More

Video 2

Video 1

Výchovné koncerty

Ponúkame tri typy výchovných koncertov ľudovej hudby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež, majú kultúrno-vzdelávací charakter a sú na vysokej umeleckej a profesionálnej úrovni. Doteraz sme zrealizovali viac ako 2000 výchovných koncertov, ktoré sa stretli s veľmi kladnou odozvou …

Read More

Svadby

Na svadbách podľa potreby robíme starejšieho, cigánku, prezentujeme ľudové zvyky, ako sú odobierka, privítanie, vyberanie do vienka, odčepovanie a iné. Počas svadby „dohliadame“ na program, aby bolo veselo. Popri tancoch bavíme svadobných hostí a zapájame ich do hier a súťaží. …

Read More