Folklórna skupina rodina Hlbocká

Náš folklórny súbor „Rodina Hlbocká“ tvorí desať členov: otec Peter, mama Katarína a osem detí – Jožko, Mária, Anička, Peťka, Miško, Jurko, Martinko a Jakubko. Dušou folklórnej skupiny sú rodičia Peter a Katarína, dlhoroční členovia SĽUK-u. Lásku k ľudovej piesni a slovenskému folklóru vštepujeme do srdca svojim deťom, ktoré študujú alebo študovali spev a hru na hudobné nástroje na ZUŠ v Piešťanoch. Okrem Slovenska sme účinkovali v Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Bulharsku, Poľsku a v Česku. (viac info…)

Svadby

Svadby

Na svadbách podľa potreby robíme starejšieho, cigánku, prezentujeme ľudové zvyky, ako sú odobierka, privítanie, vyberanie do vienka, odčepovanie a iné. Počas svadby „dohliadame“ na program, aby bolo veselo. Popri tancoch bavíme svadobných hostí a zapájame ich do hier a súťaží. Vystúpenie celej našej rodinnej folklórnej skupiny je zlatým klincom programu.

Výchovné koncerty

Výchovné koncerty

Ponúkame tri typy výchovných koncertov ľudovej hudby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež, majú kultúrno-vzdelávací charakter a sú na vysokej umeleckej a profesionálnej úrovni. Doteraz sme zrealizovali viac ako 2000 výchovných koncertov, ktoré sa stretli s veľmi kladnou odozvou u pedagógov i žiakov. (viac info…)

Nahrávky ľudovej hudby

Nahrávky ľudovej hudby

Doposiaľ sme nahrali 2 CD. Prvé CD, verejná nahrávka z koncertu, s názvom „Gajdujte, gajdičky“ a druhé CD s vianočnou tématikou „Nesieme vám novinu“. Podklady na tretie CD máme pripravené a v dohľadnej dobe by sme ho chceli nahrať.

Repertoár

V repertoári našej rodinnej folklórnej skupiny sú zastúpené ľudové piesne a ľudové hudobné nástroje, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Vo vianočnom období sú to vianočné piesne a koledy. Chceme vám ukázať bohatú mozaiku slovenského hudobného folklóru a zároveň predstaviť typické slovenské ľudové hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, mrmlák, flauty, husle, violončelo, ninera, heligónka, zvonce ako aj sprievodné hudobné nástroje ozembuch, triangel, rolničky, bzučák a iné. (viac info…)

Video 1

Video 2

Ľudové hudobné nástroje na ktorých hráme

Audio ukážky niektorých ľudových hudobných nástrojov

Fujara trombita | Vstávajte pastieri | Piesne z Kysúc | A včera zvečera | Čích že je to | Sem, sem, kresťania

Zoznam a popis hudobných nástrojov na ktorých hráme (» nájdete tu…)

Ohlasy na naše vystúpenia

 • Pred Vianocami navštívili našu materskú školu manželia Hlbockí, aby nám priblížili tradície a zvyky, ktoré sa dodržiavali v období pred Vianocami v minulosti. Predstavili nám rôzne hudobné i netradičné nástroje a samozrejme piesne a koledy. Bol to naozaj nielen pre deti krásny zážitok. Deti sa veľa nového dozvedeli, veľa toho aj vedeli a mohli si aj s manželmi zaspievať a zahrať na niektoré hudobné nástroje. Najkrajším momentom bola spoločne zaspievaná Tichá noc, a naše deti dostali pochvalu od pani Hlbockej, dokonca ju to až dojalo, že naši malí škôlkari poznali všetky slová tejto krásnej piesne. Priniesli k nám tú ozajstnú vianočnú atmosféru, začo ďakujeme.

  MŠ Záhorská Ves (Vianočný koncert)
 • V piatok 11.novembra nám manželia Katarína a Peter Hlbockí umožnili vrátiť sa v čase. Svojim hudobno-výchovným koncertom: „Spievajže si spievaj“ nás previedli dobou, keď ľudia chodili v krojoch, pracovali na poli, starali sa o dobytok a nepoznali televíziu, mobily a iné vymoženosti dnešnej doby. Svojimi nádhernými hlasmi nám predstavili piesne pracovné, ľúbostné, zbojnícke aj smútočné. Zobrali nás na dedinskú svadbu a dovolili nám pokolísať dieťatko počas uspávanky. Zoznámili nás so starými ľudovými nástrojmi, ktoré nám svojim zvukom, ale aj spôsobom akým sa na ne hralo učarovali. Boli to napríklad gajdy, ozembuch, drumbľa, ninera, okarína, mrmlák. Nechýbali ani rôzne píšťaly a krásne vyrezávaná fujara. Dozvedeli sme sa, že hrať sa dá aj na zvonce, ktoré nosili ovečky okolo krku,  ako aj na pracovný nástroj – pílu. Na záver sme si všetci spolu zaspievali pesničku Prší, prší len sa leje a odmenili manželov Hlbockých veľkým potleskom.

  ZŠ Sokolíkova, Bratislava (Spievajže si spievaj)
 • Dňa 3.10.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili výchovného koncertu „Spievajže si, spievaj“ , ktorý bol zameraný na ľudovú pieseň, ľudové hudobné nástroje a ľudové zvyky, tradície a obyčaje.  Cieľom tohto výchovného koncertu bolo oboznámiť žiakov aspoň čiastočne s ľudovou piesňou, zvykmi a hudobným inštrumentárom Slovenska. Počas koncertu sa žiaci v živom vystúpení oboznámili s nástrojmi ako sú fujara, gajdy, rôzne typy píšťal (šesťdierková, koncovka, dvojačka), ďalej drumbľa, okarína, ninera, píla, husle, mrmlák a ozembuch. Prezentácia nástrojov bola sprevádzaná hovoreným slovom o ich histórii, výrobe alebo aj o niektorých zaujímavostiach v súvislosti s nimi.

  Účinkujúci manželia Peter a Katarína Hlbockí z Piešťan žiakom tiež zaspievali rôzne ľudové piesne, ktoré človeka na našom území sprevádzali od kolísky cez rôzne dôležité životné udalosti a ktoré vždy tvorili neoddeliteľnú súčasť jeho života.

  Špeciálna ZŠ, Dunajská Streda (Spievajže si, spievaj)
 • V prvý decembrový deň všetkých žiakov potešili folkloristi, manželia Hlbockí z Piešťan. Ich dve vystúpenia vytvorili všetkým neobyčajnú a čarovnú predvianočnú atmosféru. Dvojica muzikantov spolu s malým synom – pomocníkom sa previedla nádhernými ľudovými pesničkami, vianočnými koledami, vinšovaním a prezentovaním vianočných zvykov z rôznych kútov Slovenska. Počas vystúpenia mali deti možnosť vidieť a počuť všetky ľudové hudobné nástroje, ako sú fujara, gajdy, rôzne píšťalky – šesťdierková, koncovka, dvojačka, píla, drumbľa, husle, mrmlák, ozembuch, ninera, zvonce, signálny roh, rolničky, triangel. Účinkujúci prechádzali významnými dňami spätými so zimou, Vianocami, ktoré sú opradené rôznymi pranostikami a obradovými zvykmi (Martin, Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia), pričom nemohli zabudnúť na samotný Štedrý deň.

  Súkromná ZŠ Oravská cesta, Žilina (Vianočný výchovný koncert)
 • Súkromná základná škola BellAmos dnes hostila vzácnych hostí – rodinu Hlbockú z Piešťan. Ich folklórny súbor Rodina Hlbocká má desať členov – manželia Peter a Katarína – bývalí SĽUK-ári a ich 8 detí. Dnes vystupovali s najmladším z nich 15 mesačným Jakubkom. Predstavili nám piesne od kolísky až po hrob, od uspávaniek cez ľúbostné, svadobné, pastierske a zbojnícke piesne, v priamom kontakte s hudobnými nástrojmi – o niektorých mnohí z nás ani netušili – fujara, gajdy, píšťalka koncovka, dvojačka, šesťdierková píšťalka, okarína, píla, drumbľa, zvonce, mrmlák, ninera, ozembuch a ďalšie. Všetko sme počuli, videli a nakoniec nás manželia všetkých rozospievali. To všetko v programe Spievajže si, spievaj. Tešíme sa už na vianočný program Nesieme vám novinu!

   

  ZŠ Bellamos, Martin (Spievajže si, spievaj)
 • Hudobno-spevácke vystúpenie Spievaj, že si spievaj, sa rozoznelo celou škôlkou. Dvaja nadaní hudobníci, manželia, naším deťom predviedli ako hudba  sprevádzala človeka od narodenia až po starobu. Zaspievali nám rôzne uspávanky, ktoré sa spievali detičkám. Keď deti podrástli spievali si rôzne vyčítanky a veselé piesne. Neskôr keď sa zaľúbili tak spievali rôzne ľúbostné piesne. Ďalej nám predviedli odčepčenie počas svadby, keď premenili dievčatá na nevesty a chlapcov na ženíchov. Všetky piesne boli sprevádzané hrou na rôzne hudobné nástroje, ktoré nám v závere aj predstavili. Deti odchádzali veselé a obohatené o nové poznatky.

  MŠ Mišíka, Prievidza (Spievajže si, spievaj)
 • Pomaly sa blíži koniec školského roka a s ním veľa zmien. Jednou veľmi dôležitou je výmena pani riaditeľky. Pretože v máji sa nám nepodarilo zrealizovať z vážnych dôvodov u františkánov podujatie Mamičke z lásky, pani riaditeľka sa rozhodla pozvať rodinu Hlbockých na poďakovanie všetkým, ktorý ju počas 12-ich rokov podporovali či už pri zriaďovaní materskej školy, či už počas všetkých tých dní, ktoré má s Božou pomocou naša materská škola za sebou. Na dopoludnie prišli iba ocko a mama Hlbockí s malým 2-ročným Martinkom, ostatok rodiny je 6 školopovinných detí. Táto vzácna rodinka otvorila babičkinu truhličku a ukázala nám kus vzácneho dedičstva po našich predkoch.

  CMŠ Hlohovec

Najbližšie koncerty a vystúpenia

 • 31.09.2019 – Miesto – Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“
 • 02.10.2019 – Miesto – Výchovný koncert „SPIEVAJŽE SI, SPIEVAJ“

Napíšte nám

Kontakt Rodina Hlbocká

 • Rodina Hlbocká, Mierová 3, 921 01 Piešťany, Slovak republic

 • +421 33 76 253 37
 • Peter: +421 915 307 894, Katarína: +421 907 064 778

Fujara trombita

Vstávajte pastieri

Piesne z Kysúc

A včera zvečera

Čích že je to

Sem, sem, kresťania