Katarína

Spolupracovala so Slovenskou filharmóniou v Bratislave, vystupovala tiež vo Viedni, pod taktovkou svetoznámeho dirigenta Claudia Abbada. Okrem speváčky je i učiteľkou, vyučovala spev na ZUŠ v Stupave, vo Veselej škôlke v Devínskej Novej Vsi, neskôr učila hudobnú výchovu na ZŠ sv. Márie Goretti v Piešťanoch. Na Súkromnej základnej umeleckej škole v Piešťanoch vyučovala okrem spevu klavír a hudobnú náuku. Vedie detský spevokol, ktorý pravidelne účinkuje na detských sv. omšiach u Jezuitov a je tiež členkou chrámového spevokolu Coro Laudamus. Hrá na klavír, keyboard, drumbľu a sprievodné hudobné nástroje ako sú mrmlák, ozembuch, triangel, rolničky.

About the Author

adminis