MŠ Záhorská Ves (Vianočný koncert)

Pred Vianocami navštívili našu materskú školu manželia Hlbockí, aby nám priblížili tradície a zvyky, ktoré sa dodržiavali v období pred Vianocami v minulosti. Predstavili nám rôzne hudobné i netradičné nástroje a samozrejme piesne a koledy. Bol to naozaj nielen pre deti krásny …

Read More

ZŠ Sokolíkova, Bratislava (Spievajže si spievaj)

V piatok 11.novembra nám manželia Katarína a Peter Hlbockí umožnili vrátiť sa v čase. Svojim hudobno-výchovným koncertom: „Spievajže si spievaj“ nás previedli dobou, keď ľudia chodili v krojoch, pracovali na poli, starali sa o dobytok a nepoznali televíziu, mobily a iné vymoženosti dnešnej doby. Svojimi nádhernými hlasmi nám predstavili …

Read More

MŠ Mišíka, Prievidza (Spievajže si, spievaj)

Hudobno-spevácke vystúpenie Spievaj, že si spievaj, sa rozoznelo celou škôlkou. Dvaja nadaní hudobníci, manželia, naším deťom predviedli ako hudba  sprevádzala človeka od narodenia až po starobu. Zaspievali nám rôzne uspávanky, ktoré sa spievali detičkám. Keď deti podrástli spievali si rôzne vyčítanky …

Read More