Anička

je tretím dieťaťom v poradí. Narodila sa v r.1995, je siedmačkou na Základnej cirkevnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch. Na Základnej umeleckej škole študuje hru na priečnu flautu, zobcovú flautu, violončelo, ale venuje sa aj spevu a klavíru. Našu ľudovú hudbu nesmierne obohacuje. Okrem toho je vynikajúca kuchárka a cukrárka.

About the Author

adminis