Repertoár

V repertoári našej rodinnej folklórnej skupiny sú zastúpené ľudové piesne a ľudové hudobné nástroje, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska. Vo vianočnom období sú to vianočné piesne a koledy. Chceme vám ukázať bohatú mozaiku slovenského hudobného folklóru a zároveň predstaviť typické slovenské ľudové hudobné nástroje ako sú fujara, gajdy, koncovka, šesťdierková píšťalka, píšťalka dvojačka, drumbľa, píla, mrmlák, flauty, husle, violončelo, ninera, heligónka, zvonce ako aj sprievodné hudobné nástroje ozembuch, triangel, rolničky, bzučák a iné.

Naša folklórna skupina účinkuje na rôznych kulturno-spoločenských podujatiach, ako sú rôzne akcie mesta, slávnosti, plesy, hody, firemné akcie, jubileá, svadby a pod. Boli sme častými hosťami Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, Trenčianske Teplice. Svojimi vystúpeniami prinášame radosť a potešenie, či už kúpeľným hosťom alebo inému zoskupeniu divákov, a zároveň ich oboznamujeme s bohatstvom a rozmanitosťou ľudových piesní a hudobným inštrumentárom Slovenska. Taktiež účinkujeme aj vo farnostiach v kostoloch, kde počas bohoslužieb hráme liturgickú a chrámovú hudbu. Po sv. omši máme zvyčajne svoj koncert.

Náš program je možné podriadiť požiadavkám objednávateľa. Dĺžka programu sa pohybuje podľa potreby od 30 minút do 120 minút s prestávkou, s hovoreným slovom v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku. Program je aktualizovaný podľa ročného obdobia, napr. veľkonočné, jarné, vianočné, v ktorom sú zastúpené piesne s aktuálnou tématikou. Účinkujeme v krojoch, ktoré pochádzajú z rôznych regiónov Slovenska.