Jozef Hlbocky

Jozef

je prvým a teda aj najstarším dieťaťom manželov Hlbockých. Narodil sa v r.1988, študuje na Gymnáziu sv. Michala archanjela v Piešťanoch, je v maturitnom ročníku a pripravuje sa na vysokú školu. Navštevoval Základnú umeleckú školu , kde vyštudoval 2 cykly hry na husle. V našom rodinnom folkórnom súbore má nezastupiteľné miesto, pretože sa vypracoval na prvého huslistu. Okrem toho je naším osobným šoférom. K jeho veľkým záľubám patrí aj príroda, šport a poľovníctvo.

Maria Hlbocka

Mária

je druhá v poradí a najstaršia z dievčat. Narodila sa v r.1991, študuje prvý rok na Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch. Navštevuje Základnú umeleckú školu, kde študuje v druhom cykle spev, v prvom cykle hru na klavír, husle, ale hrá aj na zobcovú flautu, keyboard, mrmlák. Je veľmi flexibilná, čo má v našej folklórnej skupine veľkú cenu. Na ZUŠ navštevovala aj tanečný odbor, kde sa venovala klasickému a stepovému tancu. Niekoľko krát sa zúčastnila Majstrovstiev sveta v stepe. Je členkou folklórneho súboru Máj, kde sa venuje ľudovému tancu.

Anicka Hlbocka

Anička

je tretím dieťaťom v poradí. Narodila sa v r.1995, je siedmačkou na Základnej cirkevnej škole sv. Márie Goretti v Piešťanoch. Na Základnej umeleckej škole študuje hru na priečnu flautu, zobcovú flautu, violončelo, ale venuje sa aj spevu a klavíru. Našu ľudovú hudbu nesmierne obohacuje. Okrem toho je vynikajúca kuchárka a cukrárka.Petra Hlbocka

Peťka

prišla do rodiny ako štvrtá. Narodila sa v r.1997, je piatačkou na Základnej cirkevnej škole sv. Márie Goretti. Taktiež navštevuje ZUŠ, kde sa venuje hre na husle, ale navštevuje aj výtvarný odbor, čo je jej veľkou záľubou. Doma sa spolu s mamou venuje spevu a klavíru. Na našich vystúpeniach je z nej výborná speváčka.Misko Hlbocky

Miško

zavítal do rodiny v r.1999 ako piaty v poradí. Konečne po troch dievčatách prišiel chlapec, ktorý je dnes druhákom na Základnej cirkevnej škole sv. Márie Goretti. Na ZUŠ študuje hru na husle, ale taktiež navštevuje aj výtvarný odbor. V našom folklórnom zoskupení hrá prvé,druhé alebo tretie husle.Jurko Hlbocky

Jurko

prišiel na svet v r.2002 ako šieste dieťa rodiny Hlbockej. Dnes tento šesťročný chlapček navštevuje prípravný ročník v ZUŠ, kde sa začal venovať hre na husle u pána učiteľa Kleina. Tento pán učiteľ sa venuje od malička všetkým našim huslistom. Jurko rozdáva na našich vystúpeniach radosť svojimi šibalstvami, spevom a hrou na malé husličky.Martinko Hlbocky

Martinko

je siedmym dieťaťom a najmladším členom rodiny Hlbockej. 14-mesačný človiečik je veľkou radosťou a potešením celej rodiny, no zároveň plní na vystúpeniach funkciu "maskota".

ENGLISH ¤ DEUTSCH SOUND OFF