Husle

Husle

Husle sú najrozšírenejší sláčikový hudobný nástroj, ktorý po dlhom a zložitom vývoji nadobudol definitívnu podobu v druhej polovici 16.storočia.

Gajdy

Gajdy

Na svete ich je mnoho typov. Poznáme gajdy dvojzvukové, trojzvukové, štvorzvukové, päťzvukové. My predstavujeme trojhlasné gajdy, s dvojitou melodickou píšťalou, nafukovacou trubicou a burdónovou píšťalou (huk ), ktoré sú najrozšírenejším typom gájd na Slovensku.
Fujara

Fujara

Výskyt fujary na strednom Slovensku je jedinečný. Nikde inde, u žiadneho iného národa, spoločenstva či kmeňa, na žiadnom inom etniku sa s nástrojom, zhodným s našou fujarou, nestretneme. Fujara je právom považovaná za nástrojovú raritu a skvost slovenského hudobného inštrumentára.
Ninera

Ninera (Organistrum)

Ninera bola už v 10.storočí veľmi rozšíreným hudobným nástrojom v Európe. Tón sa vyludzuje kľukou trením otočného kolesa o struny, ktoré sa skracujú klávesovým zariadením. Nineru ešte začiatkom 19.storočia u nás používali žobraví hudobníci.
Koncovka

Koncovka

Píšťalka koncovka je píšťalka bez dierok.


Flauta

Zobcová flauta

Zobcová flauta, ktorú nazývame aj pozdĺžna, má jemný tón a zvláštne zafarbenie. Bola obľúbená hlavne v baroku, keď sa vyrábala v rôznych veľkostiach a ladeniach.

Drumbla

Drumbľa

Drumbľa sa skladá z kovového rámčeka a oceľovej lamelky. Pri hre si drumbľu vložíme do úst tak, že kovový rámček si oprieme o zuby a lamelka ostáva voľná. Modulovaním ústnej dutiny ovplyvňujeme výšku tónu a dychom jeho intenzitu. V minulosti drumbľa patrila k obľúbeným ľudovým nástrojom a o jej rozšírenie po Európe sa pričinili Cigáni.Mrmlák

Mrmlák pozostáva z džbána, ktorý je potiahnutý kožou, cez ktorý prechádza liesková palička, potretá kolofóniou. Poťahovaním paličky vzniká mrmlavý zvuk, ktorý zdôrazňuje rytmus piesne. Mrmlák do určitej miery supluje basu.

Pila

Píla

Píla má veľký doznievací efekt, rozoznieva sa slákom, ktorý má do značnej miery funkciu prvého impulzu. Ohýbaním mení výšku tónu a je charakteristická glissandovým dozvukom.

Pastierska píšťalka (šesťdierková píšťalka)

Pastierska píšťalka patrí k najrozšírenejšiemu druhu ľudových hudobných nástrojov na Slovensku.

Dvojačka

Píšťalka dvojačka je dvojpíšťala, zložená z koncovky a šesťdierkovej píšťaly, rovnakého ladenia. Dvojačka je súčasťou ľudového inštrumentára valaského stavu na strednom Slovensku.

Priečna flauta

Priečna flauta je v Európe známa od 11.storočia. Bola viackrát zdokonalená. Od 19.storočia sa používa v symfonickom orchestri.

Violončelo

Violončelo je sláčikový hudobný nástroj, ktorý vznikol koncom 16.storočia. Pri hre sa drží medzi kolenami. V našom hudobnom zoskupení plní úlohu basičky.

Ozembuch

Ozembuch je rytmický sprievodný hudobný nástroj. Jeho veľkosť, tvar a výzdoba je určovaná fantáziou tvorcu.

Rolničky

Rolničky sú upevnené na drôte, stočenom v kruhu, ktorého súčasťou je drevená rukoväť. Ich zvuk napomáha vytvoriť ilúziu zimnej nálady, spojenej s jazdou na saniach.

Triangel

Názov pochádza z latinského slova triangulum, t.j. trojuholník. Vyskytuje sa v rôznych veľkostiach. Má lesklý a oslnivý tón.

ENGLISH ¤ DEUTSCH SOUND OFF