Folklórna skupina

Ľudová hudba a folklór majú v slovenskej kultúre dlhú tradíciu. Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckým prejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami.

Slovenské ľudové piesne a folklórna hudba majú regionálny charakter, líšia sa od kraja ku kraju. Ľudová hudba regiónov sa líši tiež zložením ľudových hudobných nástrojov jednotlivých folklórnych súborov alebo skupín. Špecifickým nástrojom, ktorý má pôvod v Detvianskom regióne, je fujara, ktorá bola zaradená aj do zoznamu diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity UNESCO. Prekrásny zvuk fujary je špecifický a nenapodobiteľný.

Ľudová hudba počas dejín ovplyvnila mnohých skladateľov vážnej i modernej hudby. Dokonca aj slovenská hymna bola napísaná na nápev obľúbenej ľudovej piesne "Kopala studienku".

 

 

ENGLISH ¤ DEUTSCH SOUND OFF