MŠ Mišíka, Prievidza (Spievajže si, spievaj)

Hudobno-spevácke vystúpenie Spievaj, že si spievaj, sa rozoznelo celou škôlkou. Dvaja nadaní hudobníci, manželia, naším deťom predviedli ako hudba  sprevádzala človeka od narodenia až po starobu. Zaspievali nám rôzne uspávanky, ktoré sa spievali detičkám. Keď deti podrástli spievali si rôzne vyčítanky a veselé piesne. Neskôr keď sa zaľúbili tak spievali rôzne ľúbostné piesne. Ďalej nám predviedli odčepčenie počas svadby, keď premenili dievčatá na nevesty a chlapcov na ženíchov. Všetky piesne boli sprevádzané hrou na rôzne hudobné nástroje, ktoré nám v závere aj predstavili. Deti odchádzali veselé a obohatené o nové poznatky.

About the Author

adminis