Výchovné koncerty

Ponúkame tri typy výchovných koncertov ľudovej hudby, ktoré sú vhodné pre deti a mládež, majú kultúrno-vzdelávací charakter a sú na vysokej umeleckej a profesionálnej úrovni. Doteraz sme zrealizovali viac ako 2000 výchovných koncertov, ktoré sa stretli s veľmi kladnou odozvou …

Read More

Svadby

Na svadbách podľa potreby robíme starejšieho, cigánku, prezentujeme ľudové zvyky, ako sú odobierka, privítanie, vyberanie do vienka, odčepovanie a iné. Počas svadby „dohliadame“ na program, aby bolo veselo. Popri tancoch bavíme svadobných hostí a zapájame ich do hier a súťaží. …

Read More

Nahrávky ľudovej hudby

Doposiaľ sme nahrali 2 CD. Prvé CD, verejná nahrávka z koncertu, s názvom „Gajdujte, gajdičky“ a druhé CD s vianočnou tématikou „Nesieme vám novinu“. Podklady na tretie CD máme pripravené a v dohľadnej dobe by sme ho chceli nahrať.

Read More